PIZZERIA PUMMARO'
LA VERA PIZZA ITALIANA A MOLINS DE REI DAL 2003

GLUTEN FREE :) 

Pummaro' presenta la seva PIZZA sense gluten I PA PER A HAMBURGUESES ,100% artesanal, per a tots els que tenen problemes de celiaquia.
També disposem de cerveses sense gluten.
Pummaro' colabora amb entitats autoritzades que reparteixen cursos específics respecte al tema de la patologia celíaca, i el seu personal ha participat amb èxit als cursos de formació que organitzen.


Pummaro' presenta su PIZZA sin gluten Y PAN PARA HAMBURGUESAS ,100% artesanal,para todos los que tienen problemas de celiaquia.
Tambien disponemos de cervezas sin gluten.
Pummaro' conlabora con entitades autorizadas que reparten cursos especificos respecto al tema de la patologia celiaca,y su personal ha partecipado con exito a los cursos de formacion que organizan.